Nowadays Google’s Deep Mind Plans to Create a Computer Able to Program Itself

By ANNA LEMIND British startup artificial intelligence company Deep Mind, which was bought by Google for $400 million in January this year, is working on the development of a computer that will be so intelligent it will be capable of programming itself. It seems that Google has been constantly accelerating its research efforts in the field…

Scientists propose a radical new theory on parallel universes

“Scientists propose existence and interaction of parallel worlds: Many Interacting Worlds theory challenges foundations of quantum science > Date: October 30, 2014 Source: Griffith University Summary: Academics are challenging the foundations of quantum science with a radical new theory on parallel universes. Scientists now propose that parallel universes really exist, and that they interact. They…

Тества се компютърна система за прогнозиране на престъпления

  “Компютърната система Precrime за предсказване на престъпления успешно премина първата серия тестове с продължителност 20 седмици на територията на английската столица. Мащабната компютърна система Precrime е разработена от компанията Accenture, която отбеляза, че системата акцентира вниманието предимно върху престъпленията, които се извършват от организирани престъпни групи. Технологията за предсказване на престъпления е базирана на…

Работеща технология за четене на човешките мисли

  “Специалистите от Калифорнийския университет в САЩ представиха работеща технология за четене на човешките мисли. Устройството, създадено от учените, позволява четенето и декодирането на мислите на външни хора и е предназначено преди всичко да помага на пациенти, лишени поради болест или травма от възможността да разговарят, да възстановят своята вербална комуникация. Проектът се базира на…