Витамини и храни за добро зрение

     Витамин А е особено важен за доброто зрение, тъй като спомага за трансформацията на светлината в сетивни сигнали. Той е чувствителен към светлината и при нагряване и се изразходва в особено големи количества при работа с източници на трепкаща или флуоресцентна светлина, пред монитора на компютъра и телевизора. Никотинът и алкохолът също са…

Зрението като фунция на мозъка

“Зрителният процес се осъществява главно в мозъка. Физическата страна на този процес при четенето на настоящите редове съставлява едва 10 % от него. Оптичните елементи на очите – роговицата, лещата и очната течност – си взаимодействат, за да изобразят ясен образ върху ретината. След това изображението се трансформира в енергия, която протича през сноп от…