This new technology converts sea water into drinking water in minutes (Science Alert)

This could change a whole lot of lives.

Advertisements

An electronic memory cell that mimics the human brain – bionic brains are getting closer

  “Scientists have built a tiny, long-term memory cell that can both store and process information at the same time, just like the human brain. This is one of the first multi-state electronic memory cells, and it represents a crucial step towards building a bionic brain. Not only does this new cell – which is…

Spanish researchers are developing bladeless wind turbines. :) Birds, rejoice!

“A Spanish company called Vortex Bladeless has come up with bladeless wind turbine technology that seeks to provide more energy for less, and address the criticisms aimed at traditional wind farms – particularly where wildlife is concerned. With blades that spin at speeds of more than 320 km/h (200 miles/hour), wind turbines haven’t been the…

Оранжерия, събираща роса, отглежда зеленчуци насред пустинята

  “Тази оранжерия, която събира роса, е изградена от неправителствената организация Roots Up при Етиопския университет Гондар. Предназначена е за многофункционално използване и е съвсем нискотехнологична и евтина. Тя може да помогне на фермерите да отглеждат пресни зеленчуци дори в условията на засушаване. Улавяйки горещия въздух и влажността посред зноен ден, оранжерията осигурява подобрена атмосфера…

Четыре проекта DARPA, которые могут значить больше, чем Интернет (МШ)

    “Оборонное агентство DARPA, которое может похвастаться бюджетом почти в 3 миллиарда долларов, финансирует разработку более 250 программ. Все они имеют значение для национальной безопасности, но многие из них могут иметь коммерческий успех и изменить гражданскую жизнь самым радикальным образом. 1. Атомная GPS Система GPS, в разработке которой DARPA играло важную роль, является отличным…

Nowadays Google’s Deep Mind Plans to Create a Computer Able to Program Itself

By ANNA LEMIND British startup artificial intelligence company Deep Mind, which was bought by Google for $400 million in January this year, is working on the development of a computer that will be so intelligent it will be capable of programming itself. It seems that Google has been constantly accelerating its research efforts in the field…

Тества се компютърна система за прогнозиране на престъпления

  “Компютърната система Precrime за предсказване на престъпления успешно премина първата серия тестове с продължителност 20 седмици на територията на английската столица. Мащабната компютърна система Precrime е разработена от компанията Accenture, която отбеляза, че системата акцентира вниманието предимно върху престъпленията, които се извършват от организирани престъпни групи. Технологията за предсказване на престъпления е базирана на…