По-скоро мъртъв, отколкото жив (Dead Awake)

  Той беше толкова мъртъв в живота си, че виждаше духовете на вече умрелите. Мислеше ги за живи, от плът и кръв. Можеше да ги вижда, защото без да осъзнава, пребиваваше на границата между живота и смъртта. Духът му беше по-скоро в смъртта, живеейки в миналото, целият в рани от дълбоки угризения…     Dead…